Informācija lietotājiem

Vispārīgie noteikumi

 • Noteikumi un to d ar bības laiks
 • Distances līgums
 • Distances līguma spēkā stāšanās
 • Distances līguma izpildes laiks
 • Atteikuma tiesības
 • Preču atgriešanas kārtība
Informācija par interneta veikalu vincento.lv

 • Cenas
 • Valodas
 • Pasūtījuma  noformēšana
 • Noslēgtā līguma glabāšanas nosacījumi
 • Tehniskie līdzekļi informācijas ievadkļūdu noteikšanai un labošanai pirms pasūtījuma izdarīšanas

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

♦ NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS

Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā vincento.lv (turpmāk Interneta veikals) latviešu vai krievu valodā, starp personu (turpmāk Pircējs), kas veic pasūtījumu un SIA „FLUKS” (turpmāk Pārdevējs). Esošie līguma noteikumi ir spēkā sākot no 01.08.2012.

♦ DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums ir vienošanās starp Patērētāju (PTAL 1. panta 3. punkts) un Pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

♦ DISTANCES LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS

Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko Patērētājs ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu tehnoloģisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

♦ DISTANCES LĪGUMA IZPILDES LAIKS

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Patērētāju, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Patērētāja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Patērētāju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

♦ ATTEIKUMA TIESĪBAS

Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt Pārdevējam iegādāto preci.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces bija izmantotas patērētājam.

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

♦ PREČU ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

Pircējam atgriežot iegādāto preci nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Patērētājs var atgriezt preci, atbilstošu distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā. Ja Patērētājs vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.631, Patērētājam jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.

 

INFORMĀCIJA PAR INTERNETA VEIKALU VINCENTO.LV

♦ CENAS

Visas cenas precēm Interneta veikalā uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Izmaksas par preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.

♦ VALODAS

Interneta veikala Pircējiem ir dota iespēja veikt pasūtījumu un noslēgt distances līgumu krievu un latviešu valodās.

♦ PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

Pircējam ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci Interneta veikalā, pasūtot to Internetā (vincento.lv) vai pa tālruņiem (+371 22123426; +371 28813284) vai pa elektronisko pastu (info@vincento.lv). Lai noformētu pasūtījumu Internetā, Pircējam nav obligāti piereģistrēties.

♦ NOSLĒGTĀ LĪGUMA GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pārdevējs neglabā noslēgtos līgumus par Interneta veikalā iegādātām precēm.

♦ TEHNISKIE LĪDZEKĻI INFORMĀCIJAS IEVADKĻŪDU NOTEIKŠANAI UN LABOŠANAI PIRMS PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS

Visos pasūtījuma noformēšanas posmos Interneta veikalā Lietotājam ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs var izlabot kontaktējoties ar mums pa tālruņiem +371 22123426; +371 28813284 vai pa elektronisko pastu info@vincento.lv.


 

Nepalaid garām!

-10% atlaide

atlaides kods:

Ieved šo kodu grozā un saņem savu atlaidi!